Cách viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là phần quan trọng thể hiện điều mà nhà nghiên cứu hướng tới khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Mời bạn đồng hành cùng vietluanvan123.com trong bài viết hôm nay để cùng tìm hiểu xem mục tiêu nghiên cứu là gì và cách viết mục tiêu nghiên cứu chuẩn, chính xác nhé!

1.Tổng quan

Mục tiêu nghiên cứu khoa học là mốc chuẩn để người nghiên cứu xây dựng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp. Đây là nhiệm vụ trực tiếp của các hoạt động nghiên cứu hay nghiên cứu khoa học. (Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn, Cẩm nang nghiên cứu khoa học – Từ ý tưởng đến công bố , xuất bản 2020)

Mục tiêu được chia nhỏ thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu chi tiết.

  • Mục tiêu tổng quát có tính khái quát hóa rất cao. Phần nào đó giúp phân loại các đề tài nghiên cứu. Song, các nhà nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu cấp cơ sở hay đề tài tốt nghiệp. Họ thường bỏ qua các mục tiêu tổng quát trong một đề tài NCKH
  • Mục tiêu cụ thể thường là một hệ thống những mục tiêu nhỏ. Để có thể đạt được mục tiêu tổng quát. Nhà NC sẽ đặt ra các mục tiêu cụ thể. Thực hiện dần để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu tổng quát.

Trong các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở hay đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp. Các nhà NC thường chăm chút rất nhiều vào các mục tiêu cụ thể.

2. Nội dung

Mục đích nghiên cứu chính là kết quả, giải pháp mà người nghiên cứu hướng đến khi sử thực hiện nNCKH. Mục đích nghiên cứu có thể hiểu chính là ý nghĩa thực tiễn của một NCKH. (Nguyễn Văn Tuấn (2020). Cẩm nang nghiên cứu khoa học – Từ ý tưởng đến công bố)

Giải thích một cách dễ hiểu hơn, mục đích nghiên cứu được sử dụng để trả lời cho câu hỏi, kết quả của nghiên cứu này được sử dụng để làm gì.

Nếu như mục tiêu nghiên cứu là mốc chuẩn để người nghiên cứu thực hiện NCKH, thì mục đích nghiên cứu là giải pháp mà người NC đang tìm kiếm và hướng tới thông qua kết quả của NCKH

3.  Cách viết

Mục tiêu nghiên cứu đề tài khoa học cần đảm bảo 5 tiêu chuẩn: “SMART”:

  • S (Specific) : Cụ thể và rõ ràng.
  • M (Measurable) : Có thể đo lường được.
  • A (Achievable) : Khả thi.
  • R (Reasonable) : Hợp lý.
  • T (Timely) : Có thời gian quy định cụ thể.

Để có thể xây dựng các mục tiêu của NCKH, người nghiên cứu cần tuân thủ các nguyên tắc, 5 tiêu chuẩn trên. Cách viết có thể đa dạng, phong phú.

4. Ví dụ

Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Telio

Chuyên ngành: Kế toán

Bài báo cáo thực tập thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau

Mục tiêu chung: Trình bày thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Telio chi nhánh Hồ Chí Minh

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu thứ nhất: Trình bày thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Telio chi nhánh Hồ Chí Minh

Mục tiêu thứ hai: Thông qua thực trạng kế toán tại công ty đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho

Còn nữa…

Xem thêm tại

Viết Luận Văn 123 – Hỗ trợ nhanh chóng, an toàn, bảo mật

Hotline: 0368.646.211

Website: vietluanvan123.com

Email: vietluanvan123.com@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.